I Århus var der i 1801 84 håndværksmestre, i Randers 93 og i Aalborg 91. Umiddelbart var der altså ikke tale om den store forskel. Derimod havde såvel Randers som Aalborg mange skomagere, 46 i Randers, 38 i Aalborg, mens der kun var 19 i Århus. I det hele taget skilte ingen håndværkergruppe sig ud i Århus modsat tilfældet med skomagerne i Randers og Aalborg.

Det tyder derfor på, at markedsrejser på tilbud ikke har haft den samme betydning for håndværkerne i Århus, hvor håndværkerne ikke har været i overskud, som man må formode, de har været i Randers, som havde mange skomagere. Her har billige markedsrejser på tilbud været nødvendige for at sikre sig udkommet. Således fordelte de udstedte markedspas i 1784 sig på kun 31 forskellige personer mod 82 forskellige i Horsens i 1780 og 27 forskellige pasmodtagere i 1793 i den noget mindre købstad Holstebro.

Årsagen til, at Aalborg ikke dominerede på samme måde, kan have en sammenhæng med tætheden af købstæder i området. Hvor Randers ligger centralt med mange købstæder i nærheden, gør det samme sig ikke gældende for Aalborg.

Vælg den rigtige dimension

Tagrender og nedløbsrør fås hver i tre forskellige dimensioner, der kan kombineres efter tagfladens størrelse og nedløbenes placering. For små render og nedløb vil nemlig ikke kunne klare billig bortledningen af vand ved kraftige regnskyl. Ved udskiftning af en gammel tagrende kan man normalt gå ud fra, at de tidligere anvendte størrelser er korrekte.

Drejer det sig derimod om gratis opsætning af tagrender på en ny- eller tilbygning, må man først beregne tagarealet og ud fra det vælge de rigtige dimensioner. Tagrender fås i størrelser nummereret 10, 11 og 12. De tre dimensioner i nedløbsrør har henholdsvis en diameter på 7,5, 9,0 cm og 11 cm.

Her er valg af størrelse både afhængig af tagarealet og nedløbets placering på husfacaden. Få 3 tilbud på håndværksarbejde. En kombination af rende nr. 10 og 7,5 cm nedløbsrør er passende til feriehuse, carporte og garager, mens tagrende nr. ll sammen med 7,5 cm rør er det rigtige valg til langt de fleste parcelhuse. Vær opmærksom på, at tagrendens øvrige dele skal passe til de valgte dimensioner af render og nedløbsrør.