Det er tidsbesparende at sammenligne tilbud på forsikringsarbejde online og få tæt på 23 % i stærk rabat. Inden for få arbejdsdage kontakter de 3 bedst egnede forsikringsfirmaer dig med deres attraktive kanontilbud. Grundige og faguddannede advokater er parate til at påtage sig forsikringsopgaven. 

Udvælg et af forsikringstilbuddene og få op omkring 23% i herlig rabat på din forsikringsmægleropgave. Her på vores unikke online forsikringstjeneste tilbyder vi, at lokalisere tre reelle forsikringsmægler tilbud fra autoriserede billige forsikringsselskaber i dit nabolag. Du modtager gratis de stærkeste tilbud på dit forsikrings problem i din by fra robuste forsikringsselskaber. 

 


Billig forsikring - Få 3 tilbud - absolut gratis

Her på vores smarte online forsikringsportal lover vi, at opsnuse 2-3 lokale forsikringsmægler tilbud fra kompetente billige forsikringsselskaber i dit nabolag. På 3vvstilbud.dk tager vi ikke et beløb i afgift for at løse opgaven med at levere 3 tilbud - da det er 100 procent gratis at aflevere din opgave til os. Godkendte forsikringsselskaber arbejder med bl.a. disse opgaver: knallertforsikring, husforsikring, bådforsikring og sælgeransvarsforsikring. 

Livs- og pensionsforsikring

Pensionen udbetales hovedsagelig som livsvarig løbende ydelse, og ordningen omfatter ud over alderspension ægtefælledækning og børneydelse. Ved udgangen af 2002 var der godt 4,3 mio. medlemmer tilsluttet ATP, hvoraf godt 3 mio. betalte bidrag i 2002, og knap 1 mio. modtog pension. Det gennemsnitlige bidrag var på 2.162 kr. årligt, og den gennemsnitlige pensionsydelse på 7.888 kr. Ca. 70 % af folkepensionisterne modtager i dag en løbende ATP-pension. Såvel denne andel som størrelsen af den gennemsnitlige pension vil i fremtiden stige, når nye årgange med flere års bidragsbetaling pensioneres. ATP-ordningen betragtes stort set som en ordning i søjle 1, idet adskillige aspekter af den dog også har træk af søjle 2.

Den Midlertidige Pensionsopsparing fra 1998, der i 1999 blev erstattet af Den Særlige Pensionsopsparing, er en ren opsparingsordning. Bidragsopkrævningen hertil over skatten blev i 2004 stillet i bero indtil videre.


Forsikringstilbud med stor rabat

At forsikringssektoren samlet har haft et mindre godt omdømme i offentligheden, gør det da også nemmere for politikere og interessegrupper at stille “forsikrings-Danmark" op som en art skræmmebillede. Hertil kommer, at forsikringsselskaberne i mange situationer ud fra de klassiske forsikringsbetingelser og almindelige forsigtighedshensyn (hvad kan ikke gå galt?) har ageret reelt afvisende i forhold til udviklingen af nye relevante produkter. Der er dog tegn på, at denne meget forsigtige holdning er under opblødning. Men mere forkromede politiske initiativer, officielle partnerskabsaftaler og lign. skal man næppe foreløbigt forvente med myndigheder styret af populistisk fikserede politikere. Derfor vil ændringerne nok ske på anden vis, for som det hedder, “vand finder vej”. Udbredelsen af sundheds- og helbredsforsikringer er et godt eksempel på det.