Træets struktur og vandindhold

Træet, der vokser ude i naturen, indeholder en meget stor mængde vand, og inden det kan finde praktisk anvendelse efter fældningen og opskæringen, er det nødvendigt at fjerne en større eller mindre del af dette vandindhold. Vandet findes dels i hulrummene mellem de enkelte celler, det såkaldte frie vand, og dels i selve cellevæggene, det såkaldte bundne vand. Regner man den samlede mængde ud i procent af træets tørvægt, varierer den straks efter fældningen fra 30-150 %, for nogle tilbud nåletræsorter kan den endog være højere.


Træet taber i vægt

Grundene til at tørre træ, herunder lufttørring, kunstig tørring og omtale af tab ved dårlig tørring. Grundene til, at man ønsker at fjerne vandet fra træet, er flere. Alle, der arbejder med træ, ved jo, at træet svinder samtidig med, at det tørrer, og udvider sig igen ved optagelse af fugtighed, og det er derfor nødvendigt at fjerne så meget vand, at træet ikke senere, når det skal benyttes til et eller andet formål, ændrer sine mål. Samtidig taber træet i tilbud vægt, og det bliver billigere at fragte og håndtere. Man skelner imellem to hovedgrupper af tørret træ: det lufttørrede, der indeholder 16-25 % vand, og det ovntørrede eller kunstigt tørrede, der normalt indeholder 6-15 % vand.

Efter lufttørring misfarves træet ikke, og det er heller ikke så modtageligt for svampeangreb, samtidig forbedres træets styrkeegenskaber, og det er muligt at overfladebehandle og imprægnere det. Hovedparten af det træ, der skal benyttes indendøre, f. eks. til møbler, parketgulve, finér m. m. må dog tørres kunstigt, for at det ikke skal svinde for kraftigt, efter det er taget i brug. Af ovenstående fremgår det klart, hvor vigtigt det er at beherske tilbud tørringsprocessen. Foruden at man har et rigtigt konstrueret tørreanlæg til rådighed, er det af stor betydning at kende lovene for sammenhænget mellem luften og træets vandindhold, samt hvorledes man på rette måde skal passe anlæggene. Det er meget store værdier, der står på spil ved tørringen, og blot en mindre fejl kan derfor forårsage store tab.


Udtørring i 1-3 døgn

Udtørringen bør ske i en tørreovn med god cirkulation, f. eks. et almindeligt varmeskab, og man fortsætter denne, indtil vægten af prøven bliver tilbud konstant. Tiden for udtørringen er meget afhængig af prøvens. størrelse og varierer fra ca. 1 time for spåner og savsmuld til 1-3 døgn for træstykker med vægt på indtil 1 kg. For prøver med en vægt på ea. 500 g vil en vejenøjagtighed på 1% give en nøjagtighed for bestemmelse af fugtighedsindholdet på ca. 0,2 %. Er prøven mindre, må man naturligvis have tilsvarende nøjagtigere vægt. Ofte vil man ved udtagning af mange ens prøver kombinere ovenstående to prøvemetoder, idet hovedparten måles med tilbud elektrisk instrument, og nogle stikprøver tages ved vejning og udtørring. Tager man relativt få prøver, anbefales vejningsmetoden. Selve prøveudtagning vil blive nærmere omtalt under tørreprocessen.